»rekenschema's zijn om te gebruiken«

 

 

Calculatie

 

Het maken van calculaties, zowel kostprijs- als meerprijs berekeningen.

Het aanvragen van offertes bij toeleveringsbedrijven.

Tevens het opstellen van meerjarenbegrotingen voor onderhoud en inspecties.